Voxx Vastgoedmanagement

Ossebroeken 11M
9411 VR Beilen

NEN 2767 conditiemeting

NEN 2767 conditiemeting

De inspecties zijn gebaseerd op de norm NEN 2767, thema Onderhoud (O). We kwalificeren en kwantificeren gebreken aan bouw- en installatiedelen en koppelen hier een aspect en prioriteit aan. Basiskwaliteit, veroudering en functionaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeten condities en geconstateerde afwijkingen leiden, in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau, tot doelmatige jaar- en meerjarenonderhoudsplannen, beheersen van risico’s en het kostenefficiënt verdelen van het onderhoudsbudget.

De conditiemeting kent een nadrukkelijk technische invalshoek en is één van de invloedsfactoren bij het objectief ondersteunen en toetsen van vastgoedbeheer- en beleid van uw organisatie. Andere invloedsfactoren zijn aspecten als gebruikskwaliteit, maatschappelijke kwaliteit, locatie, flexibiliteit, risico bij uitval, veiligheid enz.

De conditie van bouwdelen wordt gemeten op basis van de ernst, intensiteit en omvang van de geconstateerde gebreken/afwijkingen. Dit is de kern van de meetmethode.

We hanteren bij het bepalen van de conditie de volgende conditieniveaus:

conditie 1 = uitstekend

conditie 2 = goed

conditie 3 = redelijk

conditie 4 = matig

conditie 5 = slecht

conditie 6 = zeer slecht

Contactinformatie

Voxx Vastgoedmanagement
Ossebroeken 11 M
9411 VR Beilen

T: +31 (0) 593 763 692
E: info@voxx-vgm.nl

Gecertificeerd

Image