Voxx Vastgoedmanagement

Ossebroeken 11M
9411 VR Beilen

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)

Tijdens onze reguliere inspectie onroerend goed volgens NEN2767 kunnen gelijktijdig (erkende) maatregelen voor energiebesparing in kaart worden gebracht. Deze maatregelen of activiteiten worden vervolgens gepland op momenten wanneer deze het meest kosteneffectief zijn om te realiseren. Veelal zijn dit natuurlijke vervangingsmomenten binnen een meerjarenonderhoudsplan.

Door de integratie van energiebesparende maatregelen kan er een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (D)MJOP worden opgesteld, welke past binnen de ambities en doelstellingen van de opdrachtgever.

Bedrijven en instellingen met een energiebesparings- en informatieplicht zijn verplicht om erkende maatregelen te treffen voor energiebesparing. Erkende maatregelen gelden in de regel als rendabel met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Maar ook maatregelen die niet voorkomen op de lijst Erkende Maatregelen (EML) verdienen het om nader onderzocht te worden. Deze maatregelen kunnen tevens kosteneffectief zijn of substantieel bijdragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de opdrachtgever. Het effect van deze maatregelen kan echter per gebouw verschillen.

Om te bepalen hoe rendabel de voorgestelde maatregelen zijn, dienen per maatregel de volgende aspecten nader onderzocht te worden:

  1. Wat zijn de aanschaf-, bouw- en installatiekosten.
  2. Wat zijn de kosten voor engineering (ontwerp) en inbedrijfstelling.
  3. Wat zijn de kosten voor sloop en verwijdering van oude bouw- en installatiedelen
  4. Welke subsidies of fiscale regelingen zijn van toepassing (opbrengsten).
  5. Wat is het effect van de maatregelen op de onderhoudskosten/exploitatie.
  6. Hoe groot is het besparingspotentieel (€, CO2, kWh).
  7. Wat is de terugverdientijd van de investering (ROI).

Bovenstaande aspecten kunnen door ons worden uitgewerkt in een businesscase of maatwerkadviesrapport. In dit rapport worden de maatregelen en de resultaten van de rendementsberekeningen nader uitgewerkt en toegelicht.

Contactinformatie

Voxx Vastgoedmanagement
Ossebroeken 11 M
9411 VR Beilen

T: +31 (0) 593 763 692
E: info@voxx-vgm.nl

Gecertificeerd

Image