Voxx Vastgoedmanagement

Ossebroeken 11M
9411 VR Beilen

Energiemonitoring

Energiemonitoring

Door monitoring  kunnen energie- en gebouwprestaties inzichtelijk worden gemaakt. Weten hoe een gebouw zich gedraagt of presteert, is de basis voor verbetervoorstellen. Gebleken is dat bij ruim 70% van de gebouwen de klimaatsystemen niet goed zijn afgesteld of ingeregeld. Een goed ingeregelde klimaatinstallatie verbruikt minder energie, verbetert het binnenklimaat en draagt bij aan een gezonde werk- en leeromgeving.

Om te kunnen monitoren of gebouwinstallaties efficiënt omgaan met energie en besparende maatregelen ook daadwerkelijk effect hebben gehad, raden wij aan om een beheerssysteem op te zetten waarmee het energieverbruik kan worden geregistreerd en bewaakt.

Met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) kunt u op een eenvoudige wijze zien wat het energieverbruik is, hoe dit per dag verloopt en hoe u door slimmere instellingen energie kunt besparen. Met doelmatig beheer en onderhoud (DBO) borgt u vervolgens de optimale instelling voor een gezond binnenklimaat en een laag energieverbruik. Door het extra inzicht dat een EBS geeft, en de bewustwording die ontstaat, worden in de praktijk besparingen gerealiseerd van 5 tot 30%.

Het implementeren van een EBS vergt maatwerk en kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. In alle gevallen zal het gaan om het collecteren van (meet)data om deze vervolgens te analyseren op basis van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Zo kan bijvoorbeeld het verwachte of vereiste energieverbruik (kWh/m2) dienen als KPI. Ook kunnen er grenswaarden worden gekoppeld aan het verwachte dag verbruik, zodat bij overschrijding nader onderzoek kan volgen en afwijkingen tijdig worden opgemerkt. Dit kan op collectief niveau worden gemeten, maar ook op individueel niveau per proces middels aanvullende energiemeters.

Belangrijk om vooraf de KPI’s te definiëren waarop werkelijk gestuurd gaat worden. Hierbij geldt ook de kunst van het weglaten. Het inrichten van KPI’s is in veel gevallen maatwerk en dus kostbaar.

Het is belangrijk om een beheerstructuur op te zetten die over een lage termijn en op elk niveau draagvlak heeft, maar ook overdraagbaar is naar een ander persoon of organisatie.

Te hoge (onnodige) inrichtings- en beheerkosten hebben tevens een negatief effect op het rendement van de voorgestelde maatregel.

Een EBS kan op de volgende manieren worden geïmplementeerd:

  1. Koppelen energiemeters aan een online platform voor registratie, bewaking en analyse van energiestromen. Het energiebeheer is hierbij niet geïntegreerd met het gebouwautomatiseringssysteem.
  2. Koppelen energiemeters aan een bestaand gebouwautomatiseringssysteem voor de registratie, bewaking en analyse van energiestromen. Het energiebeheer is hierbij geïntegreerd met het gebouwautomatiseringssysteem.

Voxx kan u verder helpen bij het selecteren, implementeren en monitoren van een doelmatig energieregistratie en –bewakingssysteem.

Contactinformatie

Voxx Vastgoedmanagement
Ossebroeken 11 M
9411 VR Beilen

T: +31 (0) 593 763 692
E: info@voxx-vgm.nl

Gecertificeerd

Image