Voxx Vastgoedmanagement

Ossebroeken 11M
9411 VR Beilen

Resultaat gericht samenwerken

Resultaat gericht samenwerken (RGS)

Resultaatgericht samenwerken staat voor het gezamenlijk werken met de opdrachtgever en andere ketenpartijen aan vastgoedprojecten vanuit een doordachte visie en complexstrategie. De opdracht omschrijft niet de inspanning, maar eisen over het te realiseren kwaliteitsniveau.

Voxx Vastgoedmanagement kan u (opdrachtgever/opdrachtnemer) helpen om het gehele proces op te zetten en te begeleiden. Hierbij omschrijven wij het gewenste kwaliteitsniveau en zullen deze middels tussentijdse keuringen (schouw) bewaken. Voorafgaand verzorgen wij een startnotitie (0-meting) op basis van de NEN 2767.

Het voordeel van resultaatgericht samenwerken voor de opdrachtgever zit in het reduceren van de onderhoudskosten terwijl de opdrachtnemer de zekerheid heeft van werk voor meerdere jaren.

Contactinformatie

Voxx Vastgoedmanagement
Ossebroeken 11 M
9411 VR Beilen

T: +31 (0) 593 763 692
E: info@voxx-vgm.nl

Gecertificeerd

Image