Voxx Vastgoedmanagement

Ossebroeken 11M
9411 VR Beilen

Privacy

Privacyverklaring

 

Voxx Vastgoedmanagement respecteert uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

 1. Doeleinden van de verwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Voxx Vastgoedmanagement over u verzamelt via deze website. Voxx Vastgoedmanagement gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • afhandeling van de door u aangevraagde informatie;
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
 • samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • beveiliging en verbetering van onze website;
 • sollicitanten benaderen voor mogelijk vrijgekomen vacatures;
 • het contact houden met mogelijk geïnteresseerden voor stage-, afstudeer- of baanmogelijkheden naar aanleiding van een bedrijven-dag, businesscourse of evenement.

 

 1. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Voxx Vastgoedmanagement verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Voxx Vastgoedmanagement heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Voxx Vastgoedmanagement verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • IP-adres;
 • gebruiksgegevens over uw activiteiten op onze website;
 • persoonsgegevens die u actief verstrekt door het invullen van een sollicitatieformulier.

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 Voxx Vastgoedmanagement heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn van 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Indien Voxx Vastgoedmanagement toch zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan kunt u contact opnemen met Voxx Vastgoedmanagement via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voxx Vastgoedmanagement draagt er zorg voor dat deze gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

 Voxx Vastgoedmanagement neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

 1. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij sollicitaties op een vacature en bij een open sollicitatie verwijdert Voxx Vastgoedmanagement uw gegevens één jaar nadat de laatste correspondentie met u hierover heeft plaatsgevonden, tenzij u bij ons in dienst treedt. Heeft u met ons gesproken op een bedrijven-dag, een businesscourse of ander evenement, dan bewaart Voxx Vastgoedmanagement uw gegevens maximaal drie jaar.

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

 Voxx Vastgoedmanagement deelt geen persoonsgegevens met derden zonder uw toestemming, behalve als er sprake is van één van de volgende gelimiteerde situaties:

 

 • Specifieke service

Voxx Vastgoedmanagement deelt informatie met vertrouwde bedrijven die specifieke services leveren voor de website, zodat Voxx Vastgoedmanagement aan uw verzoeken kan voldoen. Deze bedrijven gebruiken deze informatie voor geen andere doeleinden dan voor de specifieke service aan de website.

 

 • Externe leveranciers

Voxx Vastgoedmanagement huurt in voorkomende gevallen andere bedrijven in om namens haar beperkte services aan te bieden, waaronder het printen, verpakken, mailen en bezorgen van materiaal en het verzenden van post. Voxx Vastgoedmanagement verstrekt deze bedrijven alleen informatie die ze nodig hebben om de dienst te leveren en het is hen niet toegestaan om de informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

 • Wettelijke vereisten en onderzoeken

Voxx Vastgoedmanagement zal uw persoonsgegevens aan een derde partij bekendmaken als dit wettelijk is verplicht is of als Voxx Vastgoedmanagement te goeder trouw meent dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 1. te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 2. de rechten van Voxx Vastgoedmanagement te beschermen en/of fraude te voorkomen;
 3. Voxx Vastgoedmanagement te beschermen tegen misbruik, verkeerd gebruik of ongeoorloofd gebruik van haar producten of diensten;
 4. de persoonlijke veiligheid of eigendommen van medewerkers, gebruikers of het publiek te beschermen. Dit betekent onder andere dat als u valse of misleidende registratie informatie geeft of als u zichzelf probeert voor te doen als iemand anders, deze informatie kan worden bekendgemaakt aan een derde partij.

 

 1. Cookies

Voxx Vastgoedmanagement gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat hij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Voxx Vastgoedmanagement gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Voxx Vastgoedmanagement aan de hand van de cookies de website optimaliseren. U kunt de cookies accepteren of weigeren. U accepteert door op de knop te klikken in de balk met cookiemelding die in uw browser verschijnt. U kunt ook kiezen om geen cookies te accepteren, dan klikt u op ‘Sluiten’. Dit heeft geen gevolgen voor het functioneren van de website. Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Voxx Vastgoedmanagement een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand waarover Voxx Vastgoedmanagement beschikt naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Voxx Vastgoedmanagement zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Voxx Vastgoedmanagement wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Voxx Vastgoedmanagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Voxx Vastgoedmanagement via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contactinformatie

Voxx Vastgoedmanagement
Ossebroeken 11 M
9411 VR Beilen

T: +31 (0) 593 763 692
E: info@voxx-vgm.nl

Gecertificeerd

Image